Algemene verkoopsvoorwaarden – Werkwijze

Wij houden niet van verrassingen, u als klant nog minder. Daarom vragen wij uw aandacht voor onze werkwijze en verkoopsvoorwaarden. Datum - 1 januari 2020

INFO & ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MOSMUUR BV – GARANTIE

 

Onze werkwijze – projecten en groeninrichting

 

Wij houden niet van verrassingen, u als klant nog minder. Daarom vragen we voor we samen van start gaan uw aandacht voor onze werkwijze en verkoopsvoorwaarden. Op deze manier kunnen we onbezorgd en in alle vetrouwen werken met volle aandacht voor het eindresultaat.

 

Werkwijze projecten

 

Projecten – Mosmuur

 

Wij denken graag mee met onze klanten en staan gekend voor originele en vernieuwende groenrealisaties. Daarom maken wij graag – indien haalbaar binnen de productietermijn of indien nodig om het eindresulaat goed in te kunnen schatten – of specifiek op vraag van de klant – voorafgaand aan het project een simulatie van uw moswand, groene wand of schilderij, of voor grotere projecten of bij ontbreken van een vectorieel logo, een ontwerp / studie op maat. Zo kan u zich een goed beeld vormen van het beoogde eindresultaat voor we van start gaan. Hou er echter rekening mee dat mos een natuurlijk product is en natuurlijke kleurverschillen en structuurverschillen voorkomen en het onmogelijk maken om, zonder het paneel reeds te maken, een realistische weergave te geven van het eindresultaat. Deze simulaties blijven ‘schetsen’ die niet kunnen worden aangewend om het eindresultaat te betwisten.  Zoals bij een kunstwerk legt de opdrachtgever vertrouwen in onze bekwamen mensen en kan het resultaat afwijken van wat u zelf voor ogen heeft.

Ons team bestaat uit ervaren grafici, schrijnwerkers, interieurvormgevers en een bouwkundig tekenaar die samen een deskundig voorstel opmaken.

 

Het eerste ontwerp + indicatief offerte (schets) zijn altijd GRATIS.

 

De verdere ontwerp service wordt eveneens kosteloos aangeboden bij elk getekend project en is dus inbegrepen in de saldofactuur wanneer u een bestelling plaatst.  Mocht u desondanks besluiten niet met ons verder te gaan na de verdergaande ontwerpfase – uitwerking van het concept in detail – zijn wij helaas genoodzaakt deze prestaties – na eerste schets / offerte – in rekening te brengen aan een forfaitaire som van 175€ excl. BTW (deze prijs dekt al de gemaakte voorstellen). U beschikt daarna ook vrij over het gemaakte ontwerp en de bijhorende rechten. Indien we op vraag van de klant komen opmeten, gelden dezelfde voorwaarden. Deze service is geheel inbegrepen wanneer u een bestelling plaatst en gebeurt enkel na overleg en informatie over de bijhorende kosten. Een forfait van 175€ excl. BTW wordt voor een plaatsbezoek / opmeting aangerekend om gemaakte werkuren en verplaatsing te dekken wanneer u niet zou bestellen. Indien u twijfelt kan u kosteloos een bezoek aanvragen in onze showroom, zo vermijdt u mogelijke kosten van een plaatsbezoek. Indien u wenst kan u in onze showroom ook een stalenbox of kleinere moskaders / kleurkaarten ontlenen om te tonen aan uw klant of om zelf thuis te testen. We vragen hiervoor een waarborg van 50% van het waarde bedrag bij grotere stukken, bij de kleinere kaders of stalen is ondertekening van een bon voldoende. De leentermijn bedraagt 30 dagen. Indien de werken niet binnen deze periode worden geretourneerd zal de volledige som in rekening worden gebracht en het staal dienen worden aangekocht.  Deze diensten zijn kosteloos indien een contractueel partnership agreement of samenwekings verband wordt aangegaan. In dit geval zijn de bijzonder voorwaarden van toepassing boven de algemene voorwaarden.

 

Voor een totaalontwerp of interieurproject op maat werken wij aan een standaard uurtarief van 50€ excl. BTW. De kosten worden na een eerste informatiemoment en kennismaking begroot en in regie genoteerd. Gedetailleerde studies of opmetingen ter plaatse gebeuren steeds na goedkeuring van de offerte en enkel indien noodzakelijk voor een goede plaatsing.  Kosten van stabiliteitstudie of draagkracht in het kader van grotere installaties (verplicht bij installatie van een Plantfall) zijn steeds ten laste van de klant. Wenst u graag vooraf een plaats bezoek of een informatieve ontmoeting met onze vertegenwoordiger kan dit eveneens aan ons vast uurtarief van 50€ excl. BTW. Ook dit wordt in mindering gebracht van de saldofactuur wanneer het project effectief wordt gerealiseerd.

 

Opgelet: een project gaat officieel van start na schriftelijke bevestiging door de klant en niet bij de opmaak van een voorschotfactuur, bevestiging is dus ongeacht ontvangst van de betaling.

 

 

Een vlotte installatie en voorbereiding zorgen voor minder kosten

 

Er wordt bij project altijd een voorschot van 50% van het totaalbedrag gevraagd en de productie wordt pas opgestart na ontvangst van deze betaling. Plaatsingskosten of installaties bedragen 50€ / uur / werkman excl. BTW tussen 9u en 18u en 75€ / uur / werkman vanaf 18u of gedurende het weekend. Ze worden gerekend vanaf vertrek tot terugkomst in het atelier te Antwerpen centrum. Ieder begonnen uur wordt als volledig uur gerekend. De plaatsingskosten worden indien geen vast forfait is besproken in rekening gebracht op de saldofactuur en bij oplevering afgetekend door middel van een werkbon. De laatste laag is steeds voor de klant (schilderen, opruim en terugplaatsen meubels). Klanten voorzien of informeren het NADA-team over de parkeermogelijkheden en omstandigheden bij plaatsing, vooraf stuurt onze projectcoördinator een duidelijke mail met alle vragen om een efficiënte plaatsing te kunnen uitvoeren. Alle niet aangegeven informatie die bij plaatsing zorgen voor meerwerken worden in rekening gebracht bij het saldo, hoe meer informatie u voorafgaand kan geven, hoe vlotter en sneller gewerkt kan worden. Denk daarbij aan bereikbaarheid van de locatie, afdekken van de ondergrond, stofvrij maken van de ruimte, de grootte van de traphal of lift en het max. formaat van de afzonderlijke panelen, belichting en verwijderen van stopcontacten, roosters, schakelaars,…

 

Attesten en technische fiches – openbare aanbestedingen

 

Bij ondertekening van het project / bestelbon bezorgen we automatisch alle benodigde attesten en fiches (MSDS en technical data sharts). Hou er rekening mee dat wij een decoratiehandel / een groenbedrijf zijn en niet kaderen binnen de bouwsector. Indien een voorafgaande risico-analyse of studie noodzakelijk zijn, geeft dit helaas bijkomende adminstratieve kosten en handelingen omdat we deze zaken niet intern kunnen voorzien maar in samenwerking met IDEWE en Acerta. Bij grotere installaties en werken op hoogte zal steeds een bevoegd veiligheidscoördinator en de projectleider bij de uitvoering aanwezig zijn.

 

Aandachtspunten bij levende wanden en interieurbeplanting

 

Planten zijn levende wezens en dus afhankelijk van een gezond binnenklimaat, water en (dag)licht. We bieden daarom nooit garantie op het plantgoed of levende haven, wel op de installatie. Deze factoren moeten daarom voorafgaand goed in kaart worden gebracht. Bij een plaatsbezoek is het belangrijk dat het opmeten (lux, lumen, luchtvochtigheid, temperatuur) kan doorgaan in de definitieve onmstandigheden, maw: in de situatie waarin het plantgoed later gehuisvest zal worden. Tal van factoren (luchtcirculatie, verwarming, airco of blazers, sensoren, rookmelders, nutsleidingen, camera’s, brand-sprinklers) kunnen invloed hebben op wat mag of kan in een gebouw, zeker bij openbare gebouwen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant deze factoren kenbaar te maken en voorafgaand correct in te schatten. Indien bij installatie onverwachte elementen opduiken die niet gemeld zijn aan de aannemer (bij datum van ondertekening van de bestelbon), zijn alle daarbij horende kosten die oorzakelijk in verband kunnen worden gelegd met deze nieuwe factoren, ten laste van de klant. In dit geval vervalt de garantie op het plantgoed en kan de aannemer de verdere werken staken of een aangepast onderhoudsvoorstel voorleggen.  Bij vragen over de waterkwaliteit of hardheid kan de klant voorafgaand een waterstaal laten analyseren. Aansluiting van leidingen en nutsvoorzieningen zijn steeds voor de klant.

 

Levering en transport

 

Moswerken en plantgoed zijn erg kwetsbaar. Wij verzenden moswerken en planten daarom bij voorkeur via onze eigen leverdiensten. Verzending via DPD of Bpost is uitsluitend mogelijk op aanvraag en voor kleinere volumes (1m x 0,5m – max. 30kg.), en steeds op eigen verantwoordelijkheid van de klant. Voor transport of levering rekenen we aan 50€ /u van vertrek tot aankomst in ons atelier. Ophalen in het hoofdkwartier of moskwartier kan gedurende alle weekdagen en is geheel kosteloos. In het weekend is ophaling mogelijk in de winkel tijdens openingsuren.

 

Bij ophaling dient voorafgaand of op het moment van ophalen het gehele saldo te worden voldaan. In de winkel kan betaald worden met cash, bc of eco-cheques alle producten.

 

 

 

 

Garantie

 

Er wordt nooit garantie gegeven op levende haven: planten en dieren. Wel op de technische installatie en het mos.

 

Moskaders en moswanden – Op de moswanden wordt een garantie van 2 jaar geboden, ingaande vanaf de datum van oplevering van het project en mits correcte installatie. Inhoud van de garantie: Mosmuur garandeert de kleuren en de vastheid van de mossen bij een normale blootstelling van de mosmuur op de voorgestelde plaats van installatie en dit gedurende een periode van 2 jaar vanaf datum van de installatie.I ndien dit niet het geval zou zijn, zal verkoper gratis de nodige herstellingen doen binnen een redelijke termijn. Mos is een natuurproduct, hierdoor komen natuurlijke structuur- en kleurverschillen voor. Er is geen garantie van toepassing op DIY kaders en bij installatie door de klant of een onderaannemer, of wanneer de klant het kader in zonlicht of bij een warmtebron plaatst.

 

Living walls en plantgoed – Op levend plantgoed is garantie geven moeilijk, tezij in combinatie met een sluitend onderhoudsverhaal. Planten zijn namelijk onderhevig aan tal van externe factoren die hun levenskwaliteit kunnen beinvloeden, denk maar aan de standplaats (tocht, zon,..) of bemesting, water geven, snoeien, draaien, plaag bestrijding,… Daarin onderteunen we u graag door onze onderhoudsdiensten aan te bieden. Zo kan je zorgeloos genieten van het plantgoed in een optimale toestand. Vraag daarom naar onze verschillende diensten of lease formules. Plantgarantie is bij aardeplanten mogelijk mits tweewekelijkse onderhoudservice en bij hydroplanten bij minimale maandelijkse tussenkomst. Onderhoud wordt steeds contractueel vastgelegd en op deze dienstverlening zijn dus bijzondere contractuele voorwaarden van toepassing. Meer informatie kan u terugvinden online. Sterfte van plantgoed door externe factoren of extreme klimaatschommelingen (verwarming valt uit, lock-down, zeep of koffie in substraat,… ) valt uiteraard buiten garantie.

 

Zonlicht of outdoor-situaties

 

Rendiermos is niet geschikt voor toepassing in de zon of de buitenlucht; regen/hagel/wind/sneeuw kunnen voor schade zorgen. Beschut onder een overkapping is er echter geen probleem. Wil je een moswand buiten? Ga dan voor onze outdoor variant en laat je vooraf goed informeren. Deze moswand kan tegen regen en vocht en zelfs temperatuurschommelingen maar valt nooit onder onze garantie omdat het buitenklimaat helaas niet te sturen of te voorspellen valt.

 

Gestabiliseerde planten en bladeren

 

Deze planten en bladeren zijn gestabiliseerd of gevriesdroogd om hun natuurlijke vervalproces af te remmen. Dit is echter een tijdelijke toestand, waarbij afhankelijk van diverse (binnenklimaat) factoren dit proces kan versnellen of vertragen. Doorgaans blijven de bladeren zo’n jaar in een perfecte toestand (op het hoogtepunt van hun groeiproces worden ze geplukt). U kan ze na één jaar vervangen of kiezen voor een nieuw assortiment. We bieden een standaard collectie aan of de seasonal mix naar keuze.

 

Mos en ecologie – hoe duurzaam zijn onze producten

 

Mosmuur kiest bewust voor een duurzame mosteelt. Onze moscreaties worden gemaakt met Noors rendiermos uit bio-reservaten en dragen daardoor een eco-label. Deze rendiermossen lijken op kleine gewijvormige struikjes, en zijn van nature groen-grijs gekleurd. De mossen worden geplukt, gekleurd en gestabiliseerd, daarna gemonteerd in verwerkt in ons atelier te Antwerpen. De mossen die mosmuur gebruikt voor kaders, schilderijen en wanden zijn de Noorse ‘rendiermossen’. Dit mos heeft holle vertakkingen zonder merg, waardoor het een plant lijkt. In werkelijkheid gaat het om een natuurlijk organisme, dat is samengesteld uit een symbiotische levensvorm van een wier en een schimmel.

Het korstmos leeft in een natuurgebied van zo’n 3000km2 en wordt geoogst onder overheidstoezicht. Dit proces is geheel onschadelijk voor de natuur en de mossen groeien vanzelf opnieuw aan. Na het oogsten worden de mossen verzameld en schoongemaakt en klaargemaakt voor een verder bewerkingsproces. Na de oogst van het mos wordt dit op natuurlijke wijze bewerkt met een chlorofylgel of glycerine, waardoor de structuur van het mos zacht blijft en waardoor de plant vuilafstotend en brandvertragend reageert. Dit proces wordt ook gebruikt om planten ‘op te zetten’ en te bewaren. Wanneer de luchtvochtigheid daalt onder de 40% kan het mos beginnen uitdrogen, waardoor de elastische werking zal afnemen. Wanneer de luchtvochtigheid echter stijgt, gaat het mos opnieuw soepeler en elastischer zijn. Na dit proces kunnen de mossen worden gemonteerd op panelen.

 

Voor eeuwig groen en natuurlijk

 

Het werk is 100% steriel, de planten zijn behandeld met vloeibare polymeer, en hebben dus een soort stabilisatie proces ondergaan waardoor ze in winterslaap belanden en voor altijd groen en natuurlijk zacht blijven. Tijdens deze chemische behandeling (waarbij ook natuurlijke kleurpigmenten kunnen worden toegevoegd), worden alle kiemen, sporen of bacteriën gedood en wordt het mos geheel steriel. Dit is van groot belang wanneer u de moswanden wil toepassen in de zorgsector of horeca, waar een kiemvrije omgeving is vereist.

Het gaat om een duurzaam proces waarbij de mossen een permanente antibacteriële coating krijgen (een laag rondom de organismen, zoals een verf). Deze coating bestaat uit bio-polymeren die deze bacteriedodende functie uitoefenen. Dit is een zeer gekende bewaringstechniek die ook wordt toegepast in de globale medische sector, in kiemvrije laboratoria en bij bewaarprocessen in de voedingsindustrie. Mosmuur heeft als enige marktspeler een geheel ecologisch methode. De planten blijven geheel intact en behouden hun natuurlijke uitstraling. Het werk is dus blijvend antibacterieel, er zal nooit enig risico zijn voor schimmels, sporen of bacteriën. Het mos is ook stof/vuil afstotend en omdat er geen natuurlijke sapstromen (alle water is gedurende het chemische proces vervangen door acetyol/polymeer) meer aanwezig zijn zal het mos geen insecten aantrekken of kunnen huisvesten. Dit maakt onze mosmuren tot een perfect alternatief voor kamerplanten of kantoorgroen.

 

Blijven onze mosmuren zacht? 

 

Mosmuren zijn blijvend elastisch en zacht. Bij een lage luchtvochtigheid (minder dan 40%) wordt het mos droger en meer kwetsbaar voor beschadiging. Bij extreme droogte of in combinatie met andere factoren kan het mos wat lichter van kleur worden en verkruimelen. Bij een toename van de luchtvochtigheid neemt het mos vocht op en wordt het weer zacht, eventueel kleurverlies wordt dan op natuurlijke wijze hersteld.

 

Wat met geuren bij de start?

 

Van nature geurt het mos. Afhankelijk van de oppervlakte zal dit na de plaatsing een periode te ruiken zijn. De geur neemt gedurende enkele weken geleidelijk af en is volledig onschadelijk. Een goede verluchting versnelt dit proces.

 

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MOSMUUR

 

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur, onderhouds- of partnership contract of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 2. Elke bestelling of bevestiging betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.
 3. Opgelet: een project gaat officieel van start na schriftelijke bevestiging door de klant en niet bij de opmaak of ondertekening van een voorschot factuur, orderbon of bestelbon. Bevestiging is bindend, ongeacht de ontvangst van de betaling of de aard van kennisgeving of formuleringsvorm (deze dient steeds schriftelijk te gebeuren – brief, mail,…).
 4. Zodra de Opdrachtgever van de Aannemer verlening van diensten of Werken verwacht, ook deze ten voorbereiding van een project, wordt dit als een bevestiging van de bestelling beschouwd en zal de Aannemer deze kosten in rekening mogen brengen, zelfs wanneer het project in latere fase wordt geannuleerd of wanneer het gaat om werken ter voorbereiding of in conceptuele fase.
 5. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de aannemer, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
 6. Prijsofferten zijn tot 30 (dertig) dagen na datum geldig en kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden tot op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever. Prijzen worden steeds exclusief btw vermeld. Volgend op de aanvaarding door de Opdrachtgever zal de aannemer de overeenkomst schriftelijk confirmeren. De overeenkomst kan enkel gewijzigd worden mits schriftelijke akkoord tussen de aannemer en de Opdrachtgever. Niettegenstaande voornoemd principe zal de aannemer te allen tijde de prijzen eenzijdig kunnen aanpassen in functie van een substantiële wijziging van de grondstofprijzen of andere kosten met betrekking tot de uitvoering van de werken.
 7. De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 8. De aannemer doet alle redelijke inspanningen om de Werken te finaliseren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De Opdrachtgever erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de werken geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Indien de aannemer een vertraging in de uitvoering van de werken verwacht zal de Opdrachtgever hier onverwijld van in kennis gesteld worden. De aannemer zal vervolgens in samenspraak met de Opdrachtgever tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen.Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt wordt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdoven.
 9. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de uitgevoerde werken en de geleverde materialen moeten gebeuren per aangetekende zending, binnen de acht dagen na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen en in ieder geval voor ingebruikname.
 10. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
Facturen dewelke niet binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde werken.
 11. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen. Projecten kunnen niet worden betaald met eco-cheques of geschenkbon. Op projecten worden ook geen extra voordelen toegekend zoals punten op de klantenkaart, staffelkorting of solden.
 12. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest, 8,5 % (2016). Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van € 50. Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt de projectaannemer zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.
 13. In geval van annulering van de overeenkomst is de Opdrachtgever eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 50 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van € 75 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de aannemer om een hogere schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de aannemer, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de Opdrachtgever.
 14. Zolang de geleverde materialen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de aannemer. De overdracht van eigendom van de goederen door de aannemer geleverd in het kader van de werken, geschiedt slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen. De Aannemer behoudt ten allen tijde het intellectuele eigendomsrecht en auteursrecht over het afgeleverde werk tenzij dit door de Opdrachtgever wordt afgekocht. Voor alle grafische toepassingen, ontwerpen, technische tekeningen of plannen gemaakt in functie van het project kan de Opdrachtgever reproductierecht of exploitatierecht verkrijgen voor het werk of een gedeelte van het werk tegen de vergoeding van 50 % van het basisbedrag en de gangbare tarieven bepaald volgens SOFAM. Bij de exploitatie van het werk van de Aannemer zullen de volgende vermeldingen worden aangebracht door de Opdrachtgever: © Mosmuur BV – www.mosmuur.be. De aannemer mag zijn merknaam op het product aanbrengen zonder toestemming van de Opdrachtgever, hetzij op subtiele wijze. Indien de opdrachtgever na oplevering het werk wil exploiteren of reproduceren is dit enkel mogelijk na ondertekening van een officiële licentieovereenkomst waarin duidelijk wordt omschreven waarvoor het werk mag worden gebruikt, of het werk mag worden bewerkt/ gereproduceerd, binnen welke periode, waar en hoe, en tegen welke vergoeding. Het is de Opdrachtgever verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de aannemer heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden. De aannemer behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de door de aannemer verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten. De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de materialen. Op vraag van de klant kan een opleveringsbon worden opgesteld. Indien deze niet werd afgetekend op moment van installatie verklaart de klant zich automatisch akkoord met geleverde of geinstalleerde goederen.
 15. In geval van betwisting zijn uitsluitend de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd van Antwerpen.
 16. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..
 17. De aannemer behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, behoudt de Aannemer zich het recht voor de goederen terug te nemen.
 18. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de Opdrachtgever afzonderlijk aangerekend.
 19. Indien de aannemer zich verbindt tot het uitvoeren van werken en/of het leveren van diensten of prestaties dient 50% van het totaalbedrag betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon voorafgaand aan de aanvang der werken/prestaties/diensten en 50% bij de oplevering of de voltooiing ervan, tenzij een anders overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst. BTW percentages – op alle plantgoed en bijhorende diensten is een percentage van 6% van toepassing. Voor installatie van moswanden en kaders is het gangbare en wettelijke tarief 21% BTW omdat deze wanden als decoratief element worden gekaderd, niet als werken in onroerende staat. De administratie aanvaardt dat groengevels (buitenkant) van de woning) kwalificeren als werken in onroerende staat die kunnen genieten van verlaagde BTW tarieven, op voorwaare dat ze de plaatsing van een permanente structuur bevatten die op een duurzame manier wordt vastgehecht aan de muur van het gebouw of deze vervangt. Een verticale buitenwand van permanent karakter kan dus wel aan 6% gefactureerd worden, een binnenwand niet. Indien u hierover meer informatie wenst als klant, vragen we voorafgaand aan de samenwerking afspraken vast te leggen, vanaf de bestelling is aanvaardt kunnen geen wijzigingen meer worden doorgevoerd.
 20. Bij niet-betaling behoudt de aannemer zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
 21. Bij niet-betaling behoudt de aannemer zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 22. De aannemer kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De aannemer kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de aannemer zal te allen tijde beperkt blijven tot de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst.
 23. De nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de aannemer. De niet-uitoefening door de aannemer of door de Opdrachtgever van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.

 

Verkoopsvoorwaarden opgesteld in 2020 door NSZ en SOFAM