Living Walls in scholen

Mosmuur is recent een project gestart van een reeks van installaties van luchtzuiverende levende groenwanden en moswanden in Antwerpse scholen.

Bij Mosmuur zetten we ons in om een voortrekkersrol te spelen bij groenvoorziening in Antwerpse scholen met oog op zuivere lucht in de stad.

In een proefproject gaven we een aantal scholen de  kans om hun leerlingen in contact te brengen met groen en konden we tevens de voordelen van levende wanden gaan monitoren in een dynamische omgeving. De effectieve luchtzuivering (in lokalen / gebouwen waar de omstandigheden dikwijls dramatisch zijn), het psychologische positief effect van groen op mensen (betere concentratie & resultaten, minder absentheïsme) en de positieve reacties op het educatieve aspect (workshops, integratie in lessenpakket) doen alvast dromen van meer…